Vítejte na stránkách

Základní organizace

Českého zahrádkářského svazu Český Dub

 

ZO ČZS Český Dub vznikla v roce 1958 a v současné době má 75 členů, kteří obhospodařují 44 parcel v 5 zahrádkářských koloniích.Většina členů naší organizace je z Českého Dubu a jejich zaměření je rozličné, věnují se ovocnářství, pěstování zeleniny, okrasných dřevin a květin, které se pěstují téměř na všech zahrádkách. Zahrádkářské kolonie jsou i místem aktivního odpočinku členů a jejich rodinných příslušníků.

 

Dobré náladě přispívá i příjemné posezení s přáteli a sousedy na zahrádkách. Velmi dobrá spolupráce se dlouhodobě traduje s místními správními orgány a institucemi. Zástupci vedení obce se podle potřeby účastní jednání výboru ZO na členských schůzích. Členové ZO se podle možností účastní zasedání městského zastupitelstva.

Novinky

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA 6. - 7. ZÁŘÍ 2019 V ČESKÉ BESEDĚ

06.09.2019 09:00
Rádi uvítáme Vaše výpěstky, které budou reprezentovat naše město a okolí. Přivítáme vzorky...

ZÁJEMCI - HLASTE SE!

22.02.2019 17:00
Zveme mezi sebe nové zájemce o zahrádkaření! Přihlásit se můžete u kteréhokoliv člena výboru. Rok...

Doplňme společně historii zahrádkaření v Českém Dubu

12.02.2019 00:00
Žádáme všechny pamětníky a majitele jakékoliv dokumentace, fotografií a informací o historii...